Hıristiyanlar niye kurban sunmaz?  İncil’in İbraniler bölümünde bu sorunun cevabı açıklanmaktadır.

İbraniler mektubu olarak tanınan bu İncil bölümün adı ima ettiği gibi Meryem ve Yusuf oğlu olan Nasıralı İsa’nın kimliği Yahudilere açıklamak üzere yazılmıştır.  Yahudilere Musa aracılığıyla Tanrı tarafından verilen yasa uyarınca şahsi ve toplumsal işlenen günahlar için günlük, haftalık, aylık ve yıllık sunular (kurban) sunulmaya gerek duyuluyordu.  Tanrı‘nın kutsalığından ötürü işlenen her günah için, ne kadar ufak olursa olsun, kandan, yani bir canlının ölümüyle, bir bedel ödenmesi gerekiyor.  Ancak hayvanların kanıyla yapılan bu ödemeler günah sorununa kalıcı bir çözümü sağlamakta yetersiz kalıyordu.  Dolayısıyla ne yapılmalı?  İbranilerin yazarı çözümü şöyle açıklıyor:

Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla, ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti.  Çünkü (İsa) Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı’nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi.  Başkahin her yıl kendisinin olmayan kanla En Kutsal Yer’e girer; oysa Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi.  Öyle olsaydı, dünyanın kuruluşundan beri Mesih’in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi.  Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır.  İnsanın bir kez ölmesi, sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi, Mesih de birçoklarının günalarını yüklenmek için bir kez kurban edildi.  İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.

İbraniler 9:23-28

Bu bölümün yazarı açıkladığı gibi İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sayesinde artık insan tarafında kurban sunulmasına gerek kalmamıştır.  Çünkü kendi sunudukları kurban ve sevaplarla ödemesi olanaksız olan günahın bedeli İsa Mesih’in kendisini insanlık soyunun yerine kurban ederek ortadan kalkmıştır.