2004 yılında diyaloğu eski dillerle yazılmış bir film dünyadaki sinemaların dolmasına neden oldu.  Mel Gibson’un yönettiği Tutku adlı bu film eleştirmenleri bile şaşırttı. İsa Mesih’in çektiği acılar ve ölümü konu eden bir filmin bu kadar büyük bir olay yaratacağını kimse bilmiyordu.  Film çok duygulu ve açık bir şekilde İsa’nın son günlerini tasvir etti.  İsa’nın çektiği acılar net ve yüreği dokunaklı bir şekilde gösterilmiştir.

Ama filmin sonu büyük hayal kırıklığına uğrattı;  İsa ayağa kalkıp kameradan uzaklaşıyor.  Hani bu kadar acılar, bu utanç verici ölümün anlamı neydi?  İşte bu soru herkesin aklını kurcalamıştır. Bir kız filmi seyrettikten sonra ağlayarak ‘Hepsi bu mu?’ diye haykırmıştır.

Bu kız daha çok anlamak istedi, bir açıklama, bir devam bekledi. Belki siz de bu filmi seyrettikten sonra aynı şeyi hissettiniz. Anlaşılan filmin sonunda İsa hayattaydı.  Film insanlara İsa’nın çektiği acıları o kadar fazla hissettirdi ki insanlar o anları yaşadılar. Kavramı bilmezlerse bile bu acılar nelerdi, nasıldı anlamak mümkündü.  Ancak bu acılar, bu ölümün anlamını kavrayabilmek, bu acılar kadar hissetmek için kameradan uzaklaşan çıplak bir kişi yetmezdi.   Olayın son noktasını koymakta film yetersiz kalmıştır, ama İncil bu konuyu net bir şekilde açıklamakta.

Tanrı İsa Mesih’i ölümden dirilterek İsa’nın dünyanın günahlarının bedelini ödeyen ölümü onayladığını göstermektedir. Ölüm İsa ‘yı yenmedi, İsa ölümü yendi.  Ve bunu hem senin hem de benim için yaptı.

“Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin:  Bildiğiniz gibi Nasıra'lı İsa, Tanrı’nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.  Tanrı’nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz.  Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O’nu diriltti.  Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin:  Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa’yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.”
~İncil’in Elçilerin İşleri Bölümü 2:22-24 ve 36

İsa’nın ölümden dirilişi Tanrı’nın dünyayı kurtarma tasarısının kilit parçasıdır. Tevrat ve Zebur’u içeren Eski Antlaşma’da İsa’nın ölümün tutsağı olarak kalmasının olanaksız olduğu belirtilmiştir:

“Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor, bedenim güven içinde.  Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.  Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda, sağ elinden mutluluk eksilmez,” 
16. Mezmur (Zebur) 9-11.

Kısaca Paskalya da olarak bilinen Diriliş Bayramında İsa Mesih’in ölümü değil dirilişi ve insan soyunu günahın gazabından azat etme imkanının sağlaması kutlanmaktadır.

Tanrı dünyayı kurtarmak için asırlar önce tasarısını yerleşmiş ve bir çok kişiye bunun nasıl olacağını önceden bildirmiştir.  Tanrı’nın kurtarma tasarısında ölümden dirilen ilk kişi İsa Mesih’ti. O’nun dirilişi kendisine güvenen herkesin kurtuluşunu temin eder, onların dirilişini garanti etmektedir.  Artık Mesih’e güvenen kişinin ölümden sonra nerede olacağı konusunda hiç kuşkusu ya da korkusu yoktur.

İsa’nın dirilişi ve yüceltilmesi O’nun hem Mesih hem de Oğul Tanrı’nın olduğunu ilan ediyor.

“Tanrı, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaat etti.  Bedence Davut’un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih’in, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi,” 
~İncil’in Romalılar Bölümü 1:2-4.

Yani İsa Mesih hem sizi hem de beni kurtarabileceğini ifade etmektedir.

İsa Mesih’in dirilişi Mesih’e güvenen kişinin günahlarının bağışlandığını açıklayan müjdenin temelidir.  İsa Mesih ölümden dirilmeseydi adil olan Tanrı hiç kimsenin günahını bağışlayamazdı.  İsa Mesih’in dirilişi Kendisi’ne güvenen herkese yepyeni bir yaşam, güç ve bilgelikle donatılmış bir yaşam sağlar.

“Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu, Mesih İsa’da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz, Tanrı’nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratılmış olarak Tanrı’nın eseriyiz,” 
İncil’in Efesliler Bölümü 2:4-10.

Artık Mesih’e iman eden kişi Tanrı’yı hoşnut edecek bir hayat sürdürebilir çünkü kendisinde yeni yaşamın gücü vardır.

İsa Mesih’in dirilişi kendi söylediklerinin doğru, kendi yaptıklarının etkin olduklarını kanıtlar.  Aynı şekilde Mesih’e güvenenlerin şimdiden sonsuz yaşama kavuştuğunu, gelecekte cennete kavuşacağını  temin eder. İşte o yüzden Hristiyanlar bu harika mesajı duyurmak için o kadar çaba sarf eder.

Biz de sizi davet etmek istiyoruz:  Günahınızdan kurtuluş için lütfen Rab İsa Mesih’e güvenin.  Yazdıklarımız her şey sizin için sadece güzel bir düşünce değil, yüreğinize huzur sağlayan, hayatınıza sevinç katan ve kanınızı güçlendiren gerçekler olacaklardır. Evet o zaman ‘Hepsi bu mu?’ diye soran o kıza  ‘Yok canım, daha çok şey var.  İnanın!’ diye cevabınız olacak.