‘Hristiyanlık’ denildiğinde bir sürü terim akla gelir.  Bunlardan biri de vaftiz kelimesidir.  Hristiyanlıkla vaftiz’in yakın bir ilişkisi olduğu apaçıktır.  Kimisine göre vaftiz olmak Hristiyan olmak demektir.  Kimisine göre de günahtan arınma kurtuluş demektir.  Peki vaftizin gerçek anlamı nedir, niye ve nasıl yapılmalıdır?  Bunun ve benzer sorulara aşağıda kısa cevaplar bulabilirsiniz:

Niçin vaftiz?

Vaftizin kurtama gücü var mı?

  • Kendiliğinde yoktur.  İnsanı Tanrı’nın gazabından tek kurtaran şey Tanrı’nın lütfu ve isteğidir. Vaftiz kurtulduğumuza dair bir işaret ve tanıklılıktır ama.

İbadete katılmak için vaftiz bir şart mı?

  • Hayır değildir.  Ancak Tanrı’nın sağladığı kurtulş yolundan gidilmeye karar verildiğinde vaftiz olmak önemlidir.  Yukarı da belirtildiği gibi açık bir şekilde İsa Mesih’i Rab olarak kabul edildiğine dair bir tanıklılıktır dolayısıyla her imanlının yerine getirmesi gereken bir iman göstergesidir.

Kaç kere vaftiz olması gerekiyor?

  • Sadece bir defa

Nasıl vaftiz olmalıdır?

  • Genelde vaftiz edildiğinde vaftiz olacak olan kişi tamamiyle suya batırılıp tekrar çıkartılır.  Bu hareket önceki hayata ölündüğü ve Tanrı için yaşanacak üzere yeni bir hayata diriltildiğini simgeler.

Çocuk vaftizi geçerli mi

  • Çocuk vaftizine dair hiç bir yerde Kutsal Kitap’ta (Tevrat, Zebur ve İncil) bir örnek ya da buyruk bulunmamaktadır.  Tüm anlatılan vaftizlerin durumun bilincinde olan kişilere yapıldığı görülmektedir.