Bir Mesih İnanlısı niçin ve nasıl oruç tutmalı?  Aşağıda oruç tutmanın bir kaç pratik püf noktaları:

  • Oruç tutmak şart değildir.  Kutsal Yazıların hiç bir yerinde kurtuluşu sağlamak ya da günahtan arınmak için farz olarak gösterilmemektedir.  Aynı zamanda oruç Kutsal Yazılarda iyi ve yararlı bir disiplin olarak gösterliyor. Elçilerin İşlerinde Havarilerin önemli kararlar almadan önce oruç tutup dua ettiklerini görüyoruz (Elç. İş. 13:2, 14:23).  Oruç ve duanın da yakın bir ilişkisi olduğu da görülmektedir (Luka 2:37, 5:33).
  • Oruç tutmak tamamiyle imanlının isteğine bağlıdır. Ne zaman ve ne kadar uzun bir süre tutulacağına imanlının kendisi karar verir.  Amaç dünyasal şeyler ve kaygılardan gözleri almak Tanrı’ya odaklanmak üzere zaman ayırmaktır.  Yukarda belirtildiği gibi dua yoluyla Tanrı’ya danışmak, tövbe veya yas tutarken en çok tutulduğunu görüyoruz.
  • Genel anlamda oruç tutmak Kutsal Yazılarda yemekten sakınmak anlamına gelmektedir.  Bu yemek orucunda belli bir zaman zarfı içerisinde hiç bir yemek lokması ağızdan geçmez.  Buna göre ayrılan zamanda bedene zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Örneğin bir gün boyunca oruç tutulacaksa 24 saat boyunca hiç bir şekilde yemek yenmez.  Bir haftaysa bir hafta, bir aysa bir ay, vs.  Pratik olarak yemek orucu tutulacaksa bedene zarar gelmemesi için su tüketilir.
  • Yemeğin yanı sıra başka türlü şeylerden den oruç tutulabilir.  İmanlının istediği herhangi bir şeyle oruç tutabilir, örneğin televizyon, belli yemekler, belli aktiveteler vs.  (1 Kor. 7:1-5)
  • Son olarak orucun amacına tekrar geri dönelim: Tanrı’nın sesini daha net duymak için O’na odaklanmak; Tanrı isteğimizi yerine getirmesi için değil kendimizi O’nun isteğine uymak içindir.  Buna göre oruç tutarken başkaların fark edecek bir şekilde yapılmamalıdır (Matta 6:16-18).  Oruç Tanrı ve imanlının arasında geçen bir zaman ve sohbettir.