Posts tagged with ‘mutluluk’

2 Items

Gerçek Mutluluk

by kpk_admin

Yeryüzünde mutlu olmak istemeyen birisi yoktur.  Bu evrensel bir gerçektir.  Hiç kimse multuluğun yerine acı, yas ve yokluk çekmek istemez.  Genelde mutluluk üzerine kurduğumuz hayalerimizde semiz, rahat ve zengin bir hayat sözkonusudur.  Peki bol maddi varlığa, yetki veya insan beğenisine sahip olmak gerçekten insanı mutlu kılar mı yoksa bunun ötesinde bir şey mi gerek? İsa […]

Şükran Dolu Bir Hayat

by kpk_admin

Şükran dolu bir hayat sürdürmemiz hem kendimiz hem de Tanrı için çok önemlidir. Tanrı’nın şükrân’la ilgili verdiği önem İncil’in 1. Selaniklilere 5:18 bölümünde görülmektedir: Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için istediği budur. Ayrıca İncil’İn Filipililer 4:4-6 bölümünde şöyle yazılmşıtır Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab’bin gelişi […]