Şabat gününde iyilik yapmak mi doğru, kötülük yapmak mı? Markos 2:23-3:8 alınmış bu sözlerin anlamını öğrenmek için dinleyin…