İman hayatının temellerinden biri dua etmektir.  Biz de Tanrı’ya bağlılığımızı ve güvenimizi göstermek için hafta da bir saati ayırıp topluluğumuz, şehirimiz ve ülkemiz için dua ediyoruz.


“Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.”

Efesliler 10:18

“İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir”

Yakup 1:5