İmanlının Yaşamı

110 of 11 items

Niçin Vaftiz?

by kpk_admin

‘Hristiyanlık’ denildiğinde bir sürü terim akla gelir.  Bunlardan biri de vaftiz kelimesidir.  Hristiyanlık’la vaftiz’in yakın bir ilişkisi olduğu apaçıktır.  Kimisine göre vaftiz olmak Hristiyan olmak demektir.  Kimisine göre de günahtan arınma kurtuluş demektir.  Peki vaftizin gerçek anlamı nedir, niye ve nasıl yapılmalıdır?  Bunun ve benzer sorulara aşağıda kısa cevaplar bulabilirsiniz: Niçin vaftiz? Vaftiz tövbe etmenin bir […]

Gerçek Mutluluk

by kpk_admin

Yeryüzünde mutlu olmak istemeyen birisi yoktur.  Bu evrensel bir gerçektir.  Hiç kimse multuluğun yerine acı, yas ve yokluk çekmek istemez.  Genelde mutluluk üzerine kurduğumuz hayalerimizde semiz, rahat ve zengin bir hayat sözkonusudur.  Peki bol maddi varlığa, yetki veya insan beğenisine sahip olmak gerçekten insanı mutlu kılar mı yoksa bunun ötesinde bir şey mi gerek? İsa […]

İsa Mesih’e Göre Abdest’in Önemi

by kpk_admin

Markos İncil Bölümü 7:3-23 Yahudilerin ileri gelenleri İsa Mesih’le abdest konuyu konuşmaktadırlar. İsa ve öğrencileri Yahudi din bilginleri ve ileri gelenlerce dini yıkama töreler uymamakla Tanrı’nın Musa’ya verdiği yasanın aykırnda yaşamakla suçlanarak halkın önünde kötüye çıkartırılmaya çalışılırlar. Peki bu tartışma konusunun altında ne var, abdest Tanrı tarafından uygalanması gereken bir unsur mu ve İsa Mesih […]

Yeni Antlaşmanın Halkı

by kpk_admin

Herkes yeni şeylere hayran.   Eğer bir seçeneğiniz varsa, bunlardan hangisini istersiniz?  Yeni bir arabayı mı, yoksa eskisini mi?  Eski bir bilgisayarı mı, yoksa yenisini mi? Çoğumuz yeniyi tercih ederiz.  Peki yenisini aldığımızda ne yaparız?  Eve gider, onunla vakit geçirip tanımakta heveslinip, hakkında öğrendikçe öğreniriz. Aynı şekilde İsa Mesih’e iman etmiş olan her kimse ‘Yeni […]

Tanrı’yla Çalışmak: İmanın Yaptığı İş

by kpk_admin

Mesih İmanlıları olarak Tanrı’ya ruhta ve gerçekte tapınmak, O’nunla birlikte yürümekle kalmıyoruz.  Aynı zamanda Tanrı’yla birlikte çalışan kişiler oluyoruz.   “Tanrı’yla birlikte çalışan bizler…”  2 Korintliler 6:1   “Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık” Efesliler 2:10   “Bunun gibi, tek başına eylemsiz iman da ölüdür” Yakup 2:17 […]

Tanrı’yla Yürümek: İmanın Sağladığı Paydaşlık

by kpk_admin

Adem ve Havva’nın hayatına baktığımız zaman Tanrıyla bir paydaşlık içindelerdi.  Ta ki günah işleyene kadar. Bu paydaşlık bozuluncaya dek Tanrıyla yürüdüler.  (Yaratılış 3:8).  İnsan Tanrıyla olan paydaşlığı elinden alan neydi?  Tanrıya inanmamak O’na iman etmemek ve sonuç olarak O’na itaat etmemekle başkaldırmaktı.  İnsan tekrar paydaşlık içine girebilmesi sağlayan tek şey İMAN’dır.   Adem’den sonra 7’nci […]

Advent ve İyi Kâhyalık

by kpk_admin

Aralık ayı Hrıstiyan Alemin büyük bir kısmı için önemli bir bayram dönemi olarak geçer.  Bu bayram dönemin doruk noktası 24 ile 25 Aralık’ta kutlanan İsa Mesih olan Kurtarcının dünya’ya gelişi anan Noel olarak da adlanırlmış olan Doğuş Bayramıdır.  Yeni yılla hiç bir alakası olmayan bir bayramdır. Doğuş Bayram dönemi sadece 24 Aralık güne dayanılmamak üzere ondan […]