Posts by kpk_admin

1117 of 17 items

Tanrı’yla Çalışmak: İmanın Yaptığı İş

by kpk_admin

Mesih İmanlıları olarak Tanrı’ya ruhta ve gerçekte tapınmak, O’nunla birlikte yürümekle kalmıyoruz.  Aynı zamanda Tanrı’yla birlikte çalışan kişiler oluyoruz.   “Tanrı’yla birlikte çalışan bizler…”  2 Korintliler 6:1   “Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık” Efesliler 2:10   “Bunun gibi, tek başına eylemsiz iman da ölüdür” Yakup 2:17 […]

Tanrı’yla Yürümek: İmanın Sağladığı Paydaşlık

by kpk_admin

Adem ve Havva’nın hayatına baktığımız zaman Tanrıyla bir paydaşlık içindelerdi.  Ta ki günah işleyene kadar. Bu paydaşlık bozuluncaya dek Tanrıyla yürüdüler.  (Yaratılış 3:8).  İnsan Tanrıyla olan paydaşlığı elinden alan neydi?  Tanrıya inanmamak O’na iman etmemek ve sonuç olarak O’na itaat etmemekle başkaldırmaktı.  İnsan tekrar paydaşlık içine girebilmesi sağlayan tek şey İMAN’dır.   Adem’den sonra 7’nci […]

Dua’nın Yol Haritası

by kpk_admin

İncil Matta bölümünde İsa Mesih nasıl dua edilmesi gerektiğini açıklıyor. Dua konusunda olan meşhur bu bölüm ‘Rabbin Duası’ olarak da bilinmektedir. İsa Mesih’in sözleri şöyledir:   Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın, Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. […]

Advent ve İyi Kâhyalık

by kpk_admin

Aralık ayı Hrıstiyan Alemin büyük bir kısmı için önemli bir bayram dönemi olarak geçer.  Bu bayram dönemin doruk noktası 24 ile 25 Aralık’ta kutlanan İsa Mesih olan Kurtarcının dünya’ya gelişi anan Noel olarak da adlanırlmış olan Doğuş Bayramıdır.  Yeni yılla hiç bir alakası olmayan bir bayramdır. Doğuş Bayram dönemi sadece 24 Aralık güne dayanılmamak üzere ondan […]

Dilenci ile Zengin Adam

by kpk_admin

Luka İncil Bölümünde (16:19-31) İsa Mesih zengin ile yoksul iki adamın öyküsünü anlatır.  Benzetme olarak anlatılan öyküde Lazar diye bilinen bir dilenci servetinin tadını bencilce çıkartan zengin bir adamın kapısında bekler ve sofrasından düşen kırıntılarla beslenmek için can atar.  Bunun yanı sıra da muhtemelen bir çeşit deri hastalığına yakalanmış olan Lazar sokak köpeklerce yaralarından yalanır.  […]

Şükran Dolu Bir Hayat

by kpk_admin

Şükran dolu bir hayat sürdürmemiz hem kendimiz hem de Tanrı için çok önemlidir. Tanrı’nın şükrân’la ilgili verdiği önem İncil’in 1. Selaniklilere 5:18 bölümünde görülmektedir: Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için istediği budur. Ayrıca İncil’İn Filipililer 4:4-6 bölümünde şöyle yazılmşıtır Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab’bin gelişi […]

Evrensel Kilise

by kpk_admin

Pavlus’un tarafından yazılmış ve antik çağda Anadolu’nun Ege bölgesindeki bulunan kiliselere mektup olarak gönderilmiş olan Efesliler İncil bölümünde kilisenin evrensel niteliğinden söz edilmektedir. İsa Mesih dünya’ya gelmeden Baba Tanrı Musa’ya tüm dünya için amacını açıklayan Yasasını (Tevrat) vermiştir. Yasa’nın amacı kurtuluşu sağlamak değil, insanlığın özünde olan günah ortaya çıkartıp suçlu kılmaktı: ”Öylese Yasa’nın amacı neydi? […]