İslam’daki adıyla Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde Müslüman dünyasında milyonlarca insan oruç tutmaya başlamıştır. Etraftan gördüğümüz kadar bazı Müslümanlar birinci ve sonuncu gün bazısı ayın yarısı bazı Müslümanlar da bütün ramazan ayını oruç tutarak geçirir. Genelde oruç gelenek icabı dini vecibeleri yerine getirmek oluyor. Acaba Kutsal Kitapta (Hristiyan inancında) oruç konusunda bize ne sölüyor.

 Orucun Maksadı
Hem eski antlaşmada (Tevrat, Zebur) hem yeni antlaşmada (İncil) oruç un örneklerini görebiliriz.
Kutsal Kitaptaki sözlerden yola çıkarak iyice incelersek göreceğiz ki oruç tek başına tutulmuyor. Ya dua ya da tapınma ilişkisinde tutuluyor. Örnek vermek gerekirse Samuel peygamber zamanında İsrail halkı putlara tapınmaya başlayınca bu günahlarından tövbe edip Rabbe sadık kalaçaklarını belirtmek için oruç tutup dua ettiler:

 “O gün oruç tuttular ve, ‘RAB’be karşı günah işledik’ dediler.” (1 Samuel 7:6) “…onların kemiklerini … Gömdüler ve yedi gün oruç tutular.” (1 Samuel 31:13)

 Eski antlaşmada oruç genelde tövbe ile bağlantılıydı. Yalnız tövbe değil tövbe ile birlikte dilekte vardı. Örneğin (Hz.) Kral Davut’a 2. Samuel 12’da anlatıldığı gibi Natan peygamber ona gelip Rab’den bir söz getirmiş, günahını yüzüne vurmuştu. Uriya’nın karısıyla zina ederek Davut un bir çocuğu olmuştu ve Rab Davutun günahı yüzünden çocuğu vurdu. Çocuk hasta iken Davut çocuk için Rabbe yalvardı ve yedi gün oruç tuttu.” Bu durumda 2. Samuel 12:16’da yazıldığı Kral Davut’un yaptığına dikkat edelim:
“Davut çocuk için Tanrı’ya yalvarıp oruç tuttu; evine gidip gecelerini yerde yatarak geçirdi.”
Başka bir yerde oruç un hem yas hem de dileklerle birlikte tutulduğunu görebiliriz.  Nehemya peygamber Yeruşalimin (Kudüs) duvarlarının yıkık durumda olduğunu duyunca Nehemya 1:4’te karşılığını şöyle anlatıyor
“Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç tutup Göklerin Tanrısı’na dua ettim”
Tanrı Nasıl Bir Oruç İster?
Rab insanların sadece oruç tutmasıyla hoşnut edilemez.  Bir kişinin yüreğinde kötülük varken oruç tutmasında hiçbir yarar yoktur. Ya da başkalarına baskı eziyet yaparken başkalarına karşı kin ve nefret beslerken hilekar davranırken orucu gelenek olarak dini vecibeleri yerine getirmek için tutmasının kişiye hiçbir yararı yoktur ve Rabbi tiksindirir.
“Diyorlar ki, ‘Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor, İsteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? “Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız. İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı? Siz buna mı oruç, RAB’bi hoşnut eden gün diyorsunuz? Benim istediğim oruç, haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, Çıplak gördüğünüzü giydirir, Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz…”
(Yeşea 58:3-7)
Yeşaya daki bu ayetler Tanrı’nın nasıl bir oruç istediğini çok net anlatır. Yalnız Yeşaya peygamber aracılıyla seslenmiyor. Rab bu konuda Zekeriya 7:5,6 da şöyle konuşmakta
“Bütün ülke halkına ve kâhinlere sor: ‘Yetmiş yıldır beşinci ve yedinci aylarda oruç tutup dövündüğünüzde gerçekten benim için mi oruç tuttunuz? Yiyip içerken kendiniz için yiyip içmiyor muydunuz?”
İsa Mesih Oruç’u Nasıl Anlatır?
Şimdi yeni antlaşmada (İncil de) orucun anlamına bakalım. Matta 4:2 de İsa Mesih çölde özel bir denemeden geçerken kırk gün kırk gece oruç tuttu.  Burada belirtmeliyiz ki orucun şekli değişebilir.  Bazen gün boyu hiçbir şey yenmez.  Bazen’de günlerce ağza yiyecek girmez.  Süre ne kadar olursa olsun genelde oruç zamanın esnasında hiç bir şey yenilmez.  Matta 4’deki anlatılan kırk gün süreç içerisinde İsa Mesih hiç bir şey yiyip içmedi.
Oruç konusunda İsa Mesih öğrencilerine Matta 6:16-18’da şöyle seslendi
“Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın.  Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.
Bu ayetlerde de anlaşılacağı gibi oruç insanlara dindar görünmek yada onların övgüsünü kazanmak için değil, daha önce Zekeriya peygamber aracılıyla söylendiği gibi Rab için tutulmalı ve insanların oruçlu olduğunuzu anlamasına veya kendinize perişan bir görüntü vermeye gerek yok. Ayette denildiği gibi
“Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir”
 Rabbi hoşnut edeçek olan oruç budur.