Posts from Şubat 2011

2 Items

Yeni Antlaşmanın Halkı

by kpk_admin

Herkes yeni şeylere hayran.   Eğer bir seçeneğiniz varsa, bunlardan hangisini istersiniz?  Yeni bir arabayı mı, yoksa eskisini mi?  Eski bir bilgisayarı mı, yoksa yenisini mi? Çoğumuz yeniyi tercih ederiz.  Peki yenisini aldığımızda ne yaparız?  Eve gider, onunla vakit geçirip tanımakta heveslinip, hakkında öğrendikçe öğreniriz. Aynı şekilde İsa Mesih’e iman etmiş olan her kimse ‘Yeni […]

Tanrı’yla Çalışmak: İmanın Yaptığı İş

by kpk_admin

Mesih İmanlıları olarak Tanrı’ya ruhta ve gerçekte tapınmak, O’nunla birlikte yürümekle kalmıyoruz.  Aynı zamanda Tanrı’yla birlikte çalışan kişiler oluyoruz.   “Tanrı’yla birlikte çalışan bizler…”  2 Korintliler 6:1   “Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık” Efesliler 2:10   “Bunun gibi, tek başına eylemsiz iman da ölüdür” Yakup 2:17 […]