Posts from Kasım 2010

1 Item

Şükran Dolu Bir Hayat

by kpk_admin

Şükran dolu bir hayat sürdürmemiz hem kendimiz hem de Tanrı için çok önemlidir. Tanrı’nın şükrân’la ilgili verdiği önem İncil’in 1. Selaniklilere 5:18 bölümünde görülmektedir: Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için istediği budur. Ayrıca İncil’İn Filipililer 4:4-6 bölümünde şöyle yazılmşıtır Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab’bin gelişi […]