Posts from Ocak 2010

1 Item

Evrensel Kilise

by kpk_admin

Pavlus’un tarafından yazılmış ve antik çağda Anadolu’nun Ege bölgesindeki bulunan kiliselere mektup olarak gönderilmiş olan Efesliler İncil bölümünde kilisenin evrensel niteliğinden söz edilmektedir. İsa Mesih dünya’ya gelmeden Baba Tanrı Musa’ya tüm dünya için amacını açıklayan Yasasını (Tevrat) vermiştir. Yasa’nın amacı kurtuluşu sağlamak değil, insanlığın özünde olan günah ortaya çıkartıp suçlu kılmaktı: ”Öylese Yasa’nın amacı neydi? […]